Boekhouding en de winst- en verliesrekening

        Het belangrijkste aspect van de boekhouding wordt de winst- en verliesrekening genoemd (het boeken van winst). De winst- en verliesrekening bepaalt waar de onderneming gratis moet worden verzorgd en welke kosten zij eventueel op maand- of jaarbasis moet maken. U gebruikt de winst- en verliesrekening om rekeningen in evenwicht te brengen of stand-by-cijfers op te stellen. […]

De aandelenmarkt

        Het is “openbaar verhandeld”. Uw aandeel in de winst van de onderneming is het kapitaal van de vennootschap. U verkoopt uw aandelen aan anderen dan de vennootschap. Het is mogelijk dat u uw aandeel niet kunt doorverkopen. Aan de andere kant kan de vennootschap uw aandelen misschien wel doorverkopen. Aan uw aandeel in een overeenkomst van […]

Loopbanen in beroepsopleiding

          Misschien kun je in een moeilijke periode hulp krijgen van een loopbaanbegeleider, omdat je probeert je gevoelens en verlangens beter te begrijpen. Soorten carrières Er zijn veel verschillende loopbanen en een goede loopbaanbegeleiding kan je helpen te vinden waar je meer in geïnteresseerd bent en kan heel nuttig zijn om je te helpen een loopbaan […]

Een Ad Manhattan Belasting Accountant

        Een administratiekantoor van Ad Manhattan kan uw bedrijf creatieve oplossingen bieden op het gebied van boekhouding, marketing, juridische zaken en consultancy. De contracten met de verkopers uit te rekken, zoals de mogelijkheid om elke week iets minder te betalen, elke maand hetzelfde bedrag of de mogelijkheid om kortingen te krijgen. Neem bijvoorbeeld het feit dat als […]

Drie Groene Tikken

      Drie groene vinkjes betekent dat het bericht door de ontvanger is verzonden. Wanneer u het bericht tussen twee personen verstuurt, geeft het derde groene vinkje aan dat hij uw bericht heeft ontvangen. Binnen een ontvangen groepsgesprek kunt u niet zien waar een bericht zich bevindt, maar wel wat de inhoud ervan is. Het is echter wel mogelijk […]

De verantwoordelijkheden van een werknemer

  Zo mag de werkgever de opzegging niet anders dan schriftelijk doen of de opzegtermijn verkorten. Als de werknemer wil stoppen, kan de werkgever het dienstverband ook niet opzeggen. Zolang de werknemer een geldige en professionele opzegging ontvangt, kan de werkgever het dienstverband niet opzeggen uit hoofde van wangedrag of een foutieve handeling. Een dergelijke handeling wordt medezeggenschapsbesluit genoemd. Het […]